Proiecte

Proiecte implementate in calitate de manager sau de membru in echipa de cercetare

Proiecte Fonuduri Structurale

COMHIGHTECH

„Creșterea competitivității întreprinderilor prin perfecționarea și specializarea resurselor umane în domeniul noilor tehnologii, într-o societate bazată pe cunoaștere și pentru o dezvoltare durabilă”

In contextul unei piete globalizate dinamice de bunuri si servicii, o conditie fundamentala a succesului este aplicarea unei viziuni integratoare referitoare la promovarea sinergica a tuturor factorilor care asigura progresul rapid al unei intreprinderi. Propunerile Comisiei Europene privind managementul Fondurilor Structurale in sensul sustinerii obiectivelor fundamentale de la Lisabona si Goteborg (cresterea competitivitatii, ocuparea deplina si protectia durabila a mediului) sugereaza ca printre acesti factori sunt utilizarea TIC si a tehnicilor avansate de automatizare, coroborate, in vederea cresterii eficientei utilizarii resurselor umane, a capacitatii de inovare si a interoperabilitatii, cu un management adecvat al cunostintelor.

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013” – „Investeşte în oameni!”

Proiecte internationale

1*. Centru pentru inteligenta artificiala in educatia inginereasca, MCT – colaborare Japonia  

2. Concurrent Engineering Network of Excellence – ESPRIT Project no. 25946  

3*. Technology Transfer Centre in Advanced Manufacturing –TEMPUS CME-03547-97  

4. QUALIMAN – TEMPUS UM_JEP-13133-98  

5. Upgrading Excellence by Strengthening Cooperation between research Teams in an enlarged Europe – UNITE, membru in echipa de cercetare, Nr. 248583 – Comisia Europeana, 2010

Nationale - selectiv

78. Tehnici Inteligente pentru modelarea, analiza si optimizarea traficului urban, proiect TIM OUT, participare in calitate de expert, 2010  

79*. Cresterea competitivitatii intreprinderilor prin perfectionarea resurselor umane in domeniul tehnologiilor avansate, intr-o societate bazata pe cunoastere si dezvoltare durabila- Com HighTech, director de proiect, contract nr.53084 (2010-2013)  

80*. Doctoratul in scoli de excelenta – Evaluarea cercetarii stiintifice din universitati – ENEC – responsabil in proiectul nr.4141 (2009-2011) –2011  

81. Algoritmi avansati de decizie multicriteriala si conducerea inteligenta a biotehnologiilor de preparare a produselor terapeutice de uz uman –membru in echipa de cercetare pentru proiectul Nr. 62051 (2008-2011), 2011, Planul National 

Brevete de inventie

1. I. Dumitrache, M.Mugescu, A. Penta Aparat pentru ventilatie pulmonara artificiala, Brevet de Inventie nr.71814/1979 

2. I. Dumitrache, s.a Respirator electro-fluidic (electro-pneumatic) - Brevet de Inventie nr.71814/ 1979 

3. I.Dumitrache, s.a Regulator electronic cu structura variabila, Brevet de Inventie nr. 105027/ 10.01.1992

Proiecte nationale - continuare

1. Studii si cercetari asupra elementelor fluidice cu efect Coanda, Contract IPA, 1969 

2. Sisteme de protectie la cresterea temperaturii in bucla de reglare a temperaturii combustibilului nuclear-realizare cu elemente fluidice discrete, Contract IPA, 1970 

3*. Sisteme de pozitionare in doua coordonate realizate cu elemente fluidice, Contract ICPMUA, 1971-1973. 

4*. Studii si cercetari privind conducerea numerica a proceselor, Contract IPA,1975 

5*. Elaborarea de noi algoritmi si programe pentru simularea sistemelor, Contract ICI,1975. 

6. Proiectarea si realizarea unui sistem de protectie cu elemente fluidice, Contract IEPAM-Barlad. 

7. Cercetari privind realizarea unui sistem unificat de automatizare pneumatice, Contract I.P.A, 1975. 

8*. Studiul tehnico-economic privind climatizarea centrelor de calcul, Contract I.S.Automatica, 1975 

9*. Elaborarea unui program pentru simularea proceselor din industria chimica, Contract cu Centrul de Calcul al Ministerului Industriei Chimice, 1976 

10. Cercetari privind elaborarea unor algoritmi de conducere optimala a proceselor, Contract cu ICI, 1976 

11*. Cercetari privind conducerea procesului de fermentatie dupa raportul CO2/O2, Contract cu ICCF, 1976. 

12. Proiectarea instalatiilor de automatizare pentru fabrica de zahar, Contract cu ICICA, 1977 

13*. Cercetarea, proiectarea unui sistem de protectie si semnalizare cu circuite fluidice integrate, Contract cu Centrala Gaz-Metan Medias, 1978 

14*. Cercetari privind Realizarea unui echosistem cu microcalculator, Contract cu MICM si Ministerul Sanatatii, 1978 

15*. Cercetari privind realizarea unui sistem de conducere cu microcalculator, Contract cu I.P.A., 1979 

16*. Cercetari privind realizarea unui sistem cu microcalculator pentru controlul parametrilor fiziologici in salile de operatii, Contract cu IAUC 1980

17*. Cercetari privind realizare sistemului de conducere pentru roboti industriali, Contract cu IPA-TC-T, 1980

18. Cercetari privind realizarea unui sistem de control automat al tensiunii arteriale”, Contract cu Academia de Stiinte medicale, 1978-1980 

19*. Cercetari privind realizarea sistemului distribuit de conducere SDC-2050, Contract cu IPA 1980-1983. 

20*. Studii si cercetari privind elaborarea pachetului de programe pentru proiectarea asistata de calculator PROSIM MINI, Contract cu ICI, 1981-1982-1983. 

21*. Cercetari privind elaborarea unui pachet de programe aplicative pentru ECAROM 880/881, Contract cu IEA 1982-1983. 

22*. Cercetari privind elaborarea algoritmilor binari si adaptivi cu autoacordare pentru regulatorul RM-16, Contract cu IPA, 1984. 

23*. Studiul tehnic privind sistemele distribuite si de conducere cu calculator, Contract cu IPA, 1985. 

24*. Cercetari privindconducerea cu microcalculatorul de proces a unui biofermentator de laborator, Contract cu ICECHIM,1985. 

25*. Analiza functionala a sistemului de conducere distribuit DISTRIPROM, Contract cu IPA, 1985 

26*. Regulator numeric multicanal, realizat cu module MULTIPROM, Contract cu IPA, 1985. 

27*. Sistem de programe de aplicatie destinate conducerii proceselor industriale, Contract cu IPA, 1985 

28*. Sistem de programe pentru reglare numerica cu algoritmi neliniari a proceselor tehnologice, Contract cu IPA, 1985 

29*. Simularea pe calculator a sistemului de excitatie si de reglare a tensiunii generatoarelor sincrone ale grupurilor energetice (hidrogeneratoare si turbogeneratoare), Colaborare cu Catedra de Masini electrice, Contract cu IPA, 1985.

30*.Algoritmi si programe de conducere pentru un bioreactor de laborator, Contract cu ICECHIM, 1986 

31* Regulator multicanal, pe module MULTIPROM, Colectiv mixt IPA-IPB, Contract cu IPA, 1986. 

32*. Simularea sistemului de reglare a tensiunii generatoarelor sincrone de mare putere, Contract cu IPA, 1986. 

33*. Modelarea proceselor de biosinteza in vederea conducerii adaptiv-optimale, Contract cu ICECHIM, 1987. 

34*.Cercetari privind interconectarea regulatorului multicanal MR 16 in cadrul sistemului distribuit DISTRIPROM, Contract cu IPA, 1987 

35*. Metode si module de acordare asistata de calculator, cu semnale auxiliare, a regulatorului pentru sistemul de excitatie al generatoarelor sincrone, Contract cu IPA, 1987. 

36*.Cercetarea si proiectarea unei unitati centrale cu microprocesor MC 68000, Contract cu IPA, 1987. 

37*. Cercetari privind elaborarea structurii de comanda si reglare procese tehnologice cu module Multiprom cu algoritmi PID si algoritmi binari, Contract cu IPA, 1986 

38*. Executiv de timp real MRTX 80 destinat elaborarii programelor de conducere a proceselor tehnologice, Contract cu IRNE Pitesti, 1988-1989 

39*. Regulator numeric peerformant cu toleranta la defecte, Contract IPA, 1988-1989. 

40*. Cercetarea, proiectarea si omologarea instalatiei de automatizare a autoclavelor de vopsire, Contract cu CIChFS Savinesti 1989. 

41*. Cercetarea, proiectarea si omologarea unor regulatoare electronice pentru motoare Diessel, Contract cu ICPE, 1987-1990. 

42*. Regulator pentru motor cu aprindere prin scanteie destinat agregatelor frigorifice, Contract cu INMT, 1989-1990. 

43*. Structuri modularizate cu procesoare de 32 biti pentru conducerea proceselor, Contract MCT, 1990-1994 

44*. Sisteme multivariabile Robuste, Contract MCT, 1991-1993 

45*. Sisteme expert pentru diagnoza medical bioenergetica bazata pe metoda Ryodorak, Contract cu IPA, 1992 

46*. Conducerea inteligenta a proceselor biotehnologice, Contract cu MCT, 1991-1995. 47*. Conducerea adaptiv-optimala a bioproceselor, Contract cu MCT, 1992-1994. 

48*. Procesarea paralela a cunostintelor, Contract cu MCT, 1994-1996. 

49*. Sisteme hibride de conducere, Contract cu MCT, 1994-1996. 

50*. Sisteme autonome de conducere a proceselor, Contract cu CNCSU, 1995. 

51*. Sisteme de conducere Fuzzy Multivariabile”, Contract cu Insititutul de Microtehnologie, 1994-1996. 

52*. Optimizarea sistemelor microelectronice apeland la algoritmi genetici, Contract cu Insititutul de Microtehnologie, 1994-1996. 

53*. Tehnici avansate de conducere a bioproceselor, Contract ICECHIM, 1995. 

54*. Tehnici de conducere inteligenta a actionarilor electrice, Contract cu MCT, 1994-1996.

55*. Sisteme de aprindere electronica cu tensiune si putere marita, Contract cu INMT, 1993-1996. 

56*. Conducerea adaptiva a unui manipulator cu doua grade de libertate, Contract (Colaborarea) Univ. de Constructii Bucuresti, 1995-1996.

57*. Modelarea proceselor biotehnologice, Contract cu ICLVF. 

58*. Dezvoltarea bibliotecii de obiecte cu descriere formala a acestora si proiectarea mecanismului de interactiune intre ele pentru sisteme de productie, MCT. 

59*. Sisteme autonome de comanda a proceselor complexe, Grant CNCSU 

60*. Studiul de fezabilitate documentare WWW cadru de integrare EU, Standarde internationale (STEP), MCT 

61*. Tehnici de conducere avansata a actionarilor electrice, Grant Academia Romana 

62*. Modelare si problematica conducerii inteligente a sistemelor de actionare, MCT 

63*. Agenti robotici colaborativi, CNCSU 

64*. Tehnici inteligente in conducerea actionarilor electrice de mica si medie putere cu aplicatii in robotica, MCT 

65*. Tehnici de conducere avansata a actionarilor electrice, MCT 

67*. Sisteme Inteligente de Conducere, CNCSIS – Banca Mondiala, 2000 - 2002 

68. FABRICATOR – Fabrica Virtuala bazata pe agenti inteligenti, programare orientate obiect si tehnologii informatice – CNCSIS – Banca Mondiala 

71*. Retea de Centre de Educatie Continua in domeniul Managementului Intreprinderilor Virtuale – CNFIS – Banca Mondiala 

73*. Tehnici inteligente de conducere a proceselor complexe – 531/MEC- A40 – programul “Orizont 2000” 2000 – 2002 

74*. Echipament inteligent de comanda si reglare pentru sistemele de excitatie ale hidrogeneratoarelor– programul “Relansin”, contract 46, 2002 – 2003 

75* Sistem informatic integrat pentru conducerea si monitorizarea amenajarilor de irigatii INFOSOC – 155 / 2004, 2005, 2006 

76*. Sisteme autonome avansate pentru controlul oscilatiilor structurilor Contract CEEX – 51 / 2005, 2006, 2007, 2008 

77*. Integrarea resurselor din institutele de cercetare si universitati intr-o retea moderna bazata pe TIC, cu scopul sprijinirii inovarii, transferului tehnologic si accesarii programului Competitivitate si Inovare – Strategia Lisabona 2007-2013, IN-TECH-TRANSFER, CEEX Modul CERES 72-2 / 2006, 2007, 2008

Rapoarte stiintifice - selectiv

1.I. Dumitrache, C. Nitu, s.a. Sisteme de conducere implementate cu procesoare de 32 de biti, RT-CIB-101-1991. 

2. I. Dumitrache, S. Dumitriu, G. Calcev Modelarea matematica a Bioreactoarelor, RT-CIB-102-1991. 

3. I. Dumitrache, I. Mihu, G. Calcev, N. Constantin Tendinte in stadiul actual de conducere a sistemelor multivariabile robuste, RT-CIB-103-1991 

4. I. Dumitrache, F. Munteanu, S. Dumitriu, G. Musca Structuri cu microprocesor pentru conducerea proceselor, RT-CIB-104-1992 

5. I. Dumitrache, I. Mihu, G. Calcev, N. Constantin Algoritmi de conducere robusti pentru procese multivariabile, RT-CIB-105-1992. 

6.I. Dumitrache, C. Buiu, K. Rosu Sisteme expert pentru diagnoza medicala bioenergetica bazata pe metoda Ryodoraku,RT-CIB-106,1992. 

7.R.Constantinescu, I. Dumitrache Introducerea in conducerea proceselor apeland la tehnici neurale, RT-CIB-107, 1992. 

8.I. Dumitrache, C. Nitu, I.Mihu, s.a. Dezvoltarea structurilor modulare cu microprocesoare de 32 de biti pentru conducerea proceselor industriale, RT-CIB-109-1992. 

9.I. Dumitrache, I.Mihu, s.a. Poceduri pentru sinteza sistemelor multivariabile robuste, RT-CIB-110-1992. 

10. C. Buiu, I. Dumitrache Tehnici inteligente de control,RT-CIB-111-1992. 

11.I.Dumitrache, S. Dumitriu, R.Constantinescu Algoritmi avansati de conducere a sistemelor,RT-CIB-112-1992. 

12. G. Calcev, I.Dumitrache Sisteme de control fuzzy,RT-CIB-113-1992. 

13.I.Dumitrache, s.a. Studii teoretice privind controlul euristic al proceselor neliniare multivariabile modelate cu incertitudini parametrice si structurale, RT-CIB-115.1993. 

14.I.Dumitrache, G. Calcev, s.a. Studiu comparativ privind tehnicile de conducere inteligenta pentru bioprocese, RT-CIB-115.1993. 

15. F. Munteanu, I. Dumitrache, s.a. Studiu privind alegerea sistemului de operare pentru conducerea in timp real a proceselor industriale, RT-CIB-116.1993. 

16. I. Dumitrache, s.a. Dezvoltarea programelor de aplicatii utilizand sistemul de operare in timp real OS-9, RT-CIB-117.1993. 

17. I. Dumitrache, s.a. Proceduri pentru proiectarea unui sistem expert pentru conducerea proceselor biotehnologice, RT-CIB-118.1993. 

18. I. Dumitrache, S. Dumitriu, B. Penescu Strategii de conducere adaptiva pentru diferite clase de bioprocese, RT-CIB-123.1993. 

19. S. Dumitriu , I. Dumitrache, G. Calcev, B. Penescu Optimizarea modurilor de functionare a bioproceselor, RT-CIB-120.1993. 

20. I. Dumitrache, F. Munteanu, S. Dumitriu Structuri de conducere a proceselor industriale, RT-CIB-121.1993. 

21. I. Dumitrache, I. Mihu, G. Musca Algoritmi adaptivi si optimali de control, RT-CIB-122.1993. 

22. O.K. Rosu, D. Peretianu, I. Dumitrache Unele aspecte privind modelarea si diagnoza asistata de calculator a sistemului endocrin, RT-CIB-119.1993. 

23. I. Dumitrache, S. Dumitriu, G. Calcev Dezvoltarea sistemelor fuzzy pentru controlul sistemelor modelate cu incertitudini, RT-CIB-124.1994. 

24.I. Dumitrache , G. Calcev, S. Dumitriu Dezvoltarea unui sistem adaptiv de control utilizand tehnici neurale cu aplicatii in conducearea bioproceselor, RT-CIV-125.1994. 

25. I. Dumitrache, s.a. Sisteme bazate pe procesarea cunostintelor, RT-CIB-126.1994. 

26. I. Dumitrache, C. Bratianu, C. Buiu Sisteme hibride cu procesare numerica si simbolica. Tehnici neurale, tehnici fuzzy, algoritmi genetici, RT-CIB-127.1994 

27. I. Dumitrache, S. Dumitriu, G. Calcev, A. Militaru Optimizarea modurilor de lucru a bioreactoarelor: Studiul bioproceselor de tip Batch si Fed-Batch, RT-CIB-128.1994.

28.I. Dumitrache, F. Munteanu, G. Musca, S. Dumitriu Optimizarea structurilor de control si a programelor de aplicatii pentru controlul in timp real cu structuri modularizate, RT-CIB-129.1994. 

29. I. Dumitrache, G. Calcev, C. Buiu, B. Penescu, K. Rosu Arhitecturi pentru controlul autonom a proceselor, RT-CIB-130.1994. 

30. R.Iserman, I.Dumitrache, s.a. Arhitectures for hibrid Systems in control Applications, Technical Report 1996; IRT- Technische Hochschule Darmstadt, 63. 

31.I.Dumitrache, C. Buiu Agenti inteligenti comparativ Raport tehnic 1998