Image

Activitate didactica

Pe parcursul celor peste 50 de ani din petrecuri in cadrul UPB am desfasurat activitati didactice la facultatile Automatica si Calculatoare, Electronica, Mecanica si Energetica. In paralel cu activitatea nemijlocita de formare si indrumare a studentilor am participat la organizarea si dezvoltarea invatamantului superior de automatica si informatica aplicata din Romania.
Dintre activitatile pe care le-am desfasurat in acest context mentionez:
- indrumare lucrari de laborator si conducerea proiectelor de an la disciplinele Automatizari electronice, Automatizari in energetica, Elemente de executie pneumatice si hidraulice, Elemente de reglaj si electronica
- organizare de laboratoare si concepere de lucrari si platforme de laborator (elemente de executie, automatizari electronice, proiectarea asistata a sistemelor de reglare automata, ingineria reglarii automate, electronica si automatizari, sisteme inteligente de conducere, robotica, etc.)
- elaborarea unor pachete de programe pentru analiza si proiectarea sistemelor de reglare/ conducere automata (SIMSID, PROSIM, PACSID, SIMOHID) - elaborarea si publicarea materialelor didactice pentru toate disciplinele predate. Unele dintre materialele publicate au fost adoptate ca manuale unice la nivel national (Tehnica Reglarii Automate, Automatizari electronice, Elemente de automatizare si electronica, Regulatoare automate, etc.)
- elaborarea si implementarea planurilor de invatamant din domeniul automaticii si informaticii aplicate, inclusiv introducerea unor specializari si cursuri de specialitate - organizarea unor cursuri postuniversitare de specialitate cu aplicatii in energetica, biotehnologie, agricultura, fabricatie si transporturi;
- am initiat si organizat Centrul pentru Pregatirea Resurselor Umane (CPRU) prin care se asigura organizarea de cursuri postuniversitare practic in toate domeniile ingineresti, precum si derularea unor programe de cercetare inter- si trans-disciplinare
- am sustinut cursul: Intelligent Control of Industrial Robots la Universitatea Tehnica din Viena in perioada 1994-1999, cate o luna in fiecare an
- am initiat si organizat mai multe programe de studii aprofundate si programe de master (Biomecatronica, Sisteme Inteligente de Conducere, Inginerie Concurenta, Ingineria si Managementul sistemelor de afaceri, Sisteme Informatice Integrate, Managementul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Sisteme Avansate de Programare)
- am introdus si predat pentru prima data in Romania mai multe cursuri de specialitate (Sisteme Inteligente de Conducere a Proceselor, Inginerie concurenta, Ingineria Cunostintelor, Sisteme Inteligente de Fabricatie, Automatizarea Proceselor Complexe, Sisteme Avansate de Conducere, Cyber-Physical Systems, Managementul Cunostintelor, Proiectarea Structurilor de Reglare, Algoritmi Evoluati de Conducere, Bazele Sistemelor Automate, Intelligent Control of Industrial Robots, Sisteme Adaptive Complexe)
- am coordonat elaborarea monografiei Automatica (3 volume), publicata in Editura Academiei lucrare utila atat studentilor, cat si cercetatorilor
- am participat, in calitate de co-autor si coordonator la elaborarea lucrarilor Retele neurale in identificarea si conducerea proceselor si Algoritmi genetici in conducerea proceselor, utile studentilor si cercetatorilor

Image


Image


Image

Carti publicate

Carti publicate in calitate de editor

Automatica vol. I. Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-1883-4,.

Automatica vol. II Editura Academiei Române, Bucureşti, 2013,.

Automatica vol.III – Aplicatii – sub tipar Editura Academiei Române, Bucureşti, 2016


Carti publicate in edituri internationale, in calitate de editor

1. The Proceedings of the second Workshop on Intelligent Manufacturing Systems- 1996
2. Proceedings of the IFAC International Conference Supplemental Ways for Improving International Stability SWIIS’98– impreuna cu F.Kile siP. Kopacek – 1998, ISBN: 0-08-04231-X
3. The Proceedings of the First International Symposium on Concurrent Enterprising ISOCE’98– impreuna cu Prof. A.M.Stanescu – 1998
4. The Proceedings of the 9th IFAC / IFORS / IMACS / IFIP / Symposium on Large Scale Systems– 2001, impreuna cu F.Filip si S.Iliescu; ISBN: 0-08-043691
5. The Proccedings of IFAC Conference on Manufacturing and Control of Production and Logistics, MCPL 2007, impreuna cu F.Filip
6. The Proceedings of theIFAC International Conference Supplementary Ways for Improving International Stability SWIIS’2010– impreuna cu Prof. Kopacek, prof. Caramihai - 2010
7. The Proceedings of the second IFAC Symposium on Telematics Applications, TA 2010
8. The Proceedings of the 14-th IFAC, Symposium on Informatic Control Problems in Manufacturing– INCOM , impreuna cu Th. Borangiu, A.Dolgui, Fl.Filip, 2012
9. I.Dumitrache (Ed) - Advances in Intelligent Control Systems and Computer Science, Springer, 2012.
10. I.Dumitrache, Adina Magda Florea, Florin Pop – The Proceedings of the 19-th International Conference on Control Systems and Computer Science, Published by the IEEE Computer Society, 2013
11. I. Dumitrache, A.Florea, F. Pop, A. Dumitrașcu (Editors) – “The Proceeding of 20-th International Conference CSCS – 20/2015. Editura Politehnica Press, Published by the IEEE Computer Society, 2015

Carti de uz didactic

1. I.Dumitrache, Elemente de electronica si automatizare, curs tiparit IPB, 1973.
2. I.Dumitrache, Metoda variabilelor de stare pentru analiza sistemelor automate liniare continue si discontinue, curs tiparit IPB - 1969.
3. I.Dumitraches.a., Algoritmi de calcul pentru sisteme automate liniare, tipografie IPB, 1973.
4. I.Dumitraches.a., Elemente de electronica si automatizari, indrumar de laborator IPB, 1974.
5. S. Florea, I. Dumitrache, I. Catana, Elemente de automatizari pneumatice si hidraulice, indrumar de laborator, tiparit IPB, 1975.
6. I.Dumitrache, M. Atodiroaiei, Simularea sistemelor dinamice SIMSID, IPB, 1975.
7. I.Dumitrache, Elemente de teoria sistemelor automate, curs tiparit IPB, 1977.
8. I.Dumitrache, Elemente si echipamente de automatizare pentru masini unelte, tiparit IPB, 1977.
9. I.Dumitrache,Tehnica reglarii automate, indrumar de laborator, tiparit IPB, 1977.
10. I.Dumitrache, Tehnica reglarii automate, curs tiparit IPB, 1979.
11. I.Dumitrache, M. Dumitru, Pachet de programe pentru proiectarea si simularea sistemelor automate, Tipografia IPB, 1980.
12. I.Dumitrache,Proiectarea sistemelor numerice de reglare, Tipografia IPB, 1985.
13. I.Dumitrache s.a., Structuri de reglare, indrumar de laborator, Tipografia IPB, 1985.
14. I.Dumitrache s.a., Bazele teoretice ale reglarii automate, indrumar de laborator, Tipografia IPB, 1986.
15. I.Dumitraches.a., Bazele teoretice ale reglarii automate, culegere de probleme, Tipografia IPB, 1987
16. I.Dumitraches.a., Tehnici de conducere inteligenta a proceselor, Editura Politehnica, 1993

Top