Ioan Dumitrache

Profesor universitar doctor inginer

A absolvit Universitatea Politehnica din București în anul 1962 și a obținut titlul de Doctor Inginer în Automatică în anul 1970. 

Si-a completat studiile prin programe de specializare efectuate în S.U.A. (1969, 1971, 1991,1994), în Germania, Franța s.a. 

La absolvirea facultății de Energetică a fost recomandat pentru a ocupa o poziție de cadru didactic în cadrul catedrei de Automatică, înființată în acel an. A parcurs toate treptele academice, ocupând, prin concurs, pozițiile de Sef de Lucrări (1967), Conferențiar (1974) și Profesor Universitar (1982). 

A ocupat mai multe poziții de conducere în cadrul universității, printre care: Prodecan al facultății de Automatică și Calculatoare (1976 - 1984), Decan (1984-1990) al facultății de Automatică și Calculatoare, Sef de catedră al catedrei Automatică și Ingineria Sistemelor (1996-2012) și Rector al Universității Politehnica București (2000-2004).

In anul 1994 înființează Centrul pentru Pregătirea Resurselor Umane (CPRU), primul centru de cercetare interdisciplinară și formare a resurselor umane, înființat prin ordin al ministrului învățământului. Este director al acestui centru de la înființare și până în prezent.

In perioada 1994 – 1998 a fost ales vicepreședinte al Consiliului National al Cercetării Stiințifice din Universități (CNCSU), iar în perioada 1998-2011 a fost ales președinte al Consiliului Național al Cercetării Stiințifice din Invățământul Superior (CNCSIS). 

In perioada 2000-2011 a fost ales vicepreședinte al Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare al ministerului Cercetării sau al Autorității pentru Cercetare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării. 

A fost reprezentantul României în grupul guvernatorilor (Board of Gouvernes) JRC în perioada 2005-2012 și membru în Consiliul de Coordonare (Governing Council) al Fundației Europene pentru Stiință (ESF) în perioada 2002-2011. 

Incepând cu anul 1991 este ales ca Președinte al Societății Române pentru Automatică și Informatică Tehnică (SRAIT), ocupând această funcție și în prezent. Este inițiatorul și coordonatorul, ca Editor șef, al revistei Control Engineering and Applied Informatics (CEAI) din anul 1999. 

A participat în calitate de director sau membru în echipe de cercetare în peste 100 contracte de cercetare științifică, inclusiv proiecte internaționale. 

Principalele domenii de cercetare vizează: Algoritmi și Strategii Avansate de Conducere, Sisteme Inteligente de Conducere cu aplicații în biotehnologie, fabricație, energetică și transporturi, Conducerea Inteligentă a Roboților Mobili, Proiectarea și Simularea Sistemelor Dinamice (SIMSID, PROSIM, PACSID), Sisteme Integrate Complexe (Cyber-Physical Systems). 

Este autor a peste 40 cărți și monografii, acoperind domenii ca: conducerea inteligentă a roboților, conducerea numerică a proceselor, optimizarea proceselor, ingineria reglării automate, automatizări electronice, sisteme inteligente de conducere și altele, și a peste 270 lucrări științifice publicate în jurnale și reviste științifice și în volumele unor Conferințe Internaționale de specialitate. 

Este editorul a peste 24 volume publicate în edituri naționale și internaționale în domeniile automatică și tehnologia informației. 

Incepând cu anul 1979 este nominalizat ca Membru în Comitetul Tehnic IFAC – Componente și Instrumente, iar din anul 2008 este ales Vicepreședinte, iar din 2011 este Președintele Comitetului Tehnic TC-4.1, IFAC – Components and Techniques for Control. 

Incepand cu anul 1974, a fost invitat ca membru în comitete internaționale de programe, la peste 80 manifestări științifice, organizate sub egida IFAC și IEEE. A organizat mai multe manifestări științifice IFAC în Romania, și în calitate de coordonator a organizat Conferința Internatională de Automatică și Calculatoare (Control Systems and Computer Science – CSCS). 

Este membru in comitetele editoriale ale mai multor reviste de specialitate. Pentru intreaga sa activitate a fost recompensat cu mai multe premii si distincții la nivel național.