Cercetare stiintifica

Cyber Physical Systems

Sisteme integrate complexe - Cyber Physical Systems

 • Sisteme inteligente 
 • Metodologii si sisteme inteligente de conducere a proceselor

  Strategii avansate de conducere;

  Algoritmi si strategii avansate de conducere;

  Domenii de interes

  • Algoritmi si strategii avansate de conducere;
  • Bioinginerie si bioinformatica;
  • Conducerea inteligenta a robotilor mobili.
  • Proiectarea asistata de calculator a sistemelor automate;
  • Sisteme integrate complexe - Cyber Physical Systems
  • Metodologii si sisteme inteligente de conducere a proceselor cu aplicatii in domeniile: robotica mobila, biotehnologie, sisteme de fabricatie, energetica, transporturi;

  Directii de cercetare

  • Elaborarea unor noi metodologii si strategii de conducere a proceselor;
  • Conceperea unor arhitecturi avansate de sisteme de conducere in timp real a sistemelor complexe;
  • Dezvoltarea unor pachete de programe pentru analiza si proiectarea sistemelor dinamice;
  • Modelarea si interpretarea sistemica a proceselor biologice si elaborarea de structuri si algoritmi de conducere a bioproceselor;
  • Tehnici inteligente si arhitecturi hibride pentru conducerea proceselor;
  • Sisteme autonome hibride de conducere;
  • Tehnici inteligente pentru conducerea proceselor biotehnologice
  • Conducerea proceselor cu timp mort
  • Inginerie concurenta;
  • Sisteme inteligente pentru conducerea robotilor
  • Sisteme multi-agent aplicate in conducerea proceselor de fabricatie si in transporturi;
  • Diagnoza asistata de calculator;
  • Cyber-Physical Systems Sisteme autonome
  • Sisteme autonome inspirate din biologie
  • Sisteme inteligente de fabricatie