Functii didactice

Profesor, Departamentul de Automatica si Informatica Industriala, Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti 

1967–1974 Sef de lucrari, Catedra de Automatica a Institutului Politehnic Bucuresti, Bucuresti (România) Acivitati de predare; Activitati de cercetare 

1974–1982 Conferentiar, universitar Catedra de Automatica a Institutului Politehnic Bucuresti, Bucuresti (România) Activitati de predare; Activitati de cercetare 

1976–1984 Prodecan, Facultatea de Automatica si Calculatoare Prodecan al Facultatii de Automatica si Calculatoare, Institutul Politehnic din Bucuresti 

1982–Prezent Profesor universitar, Catedra de Automatica a Institutul Politehnic Bucuresti, Bucuresti (România) Activitati de predare; Activitati de cercetare

  1987 Conducator de doctorat Universitatea Politehnica din Bucuresti, Bucuresti (România) Conducator de doctorat în specialitatea Sisteme Automate 

Functii de conducere

1984–1990 Decan Facultatea de Automatica si Calculatoare al Facultatii de Automatica si Calculatoare, Institutul Politehnic din Bucuresti 

1991–Prezent Presedinte Societatea Romane de Automatica si Informatica Tehnica (SRAIT), IFAC National Member Organisation 

1994–1998 Vicepresedinte Consiliului National al Cercetarii Stiintifice Universitare (CNCSU) Vicepresedintele Consiliului National al Cercetarii Stiintifice Universitare (CNCSU)  

1994–Prezent Director Centrul pentru Pregatirea Resurselor Umane, Universitatea Politehnica din Bucuresti 

1996–2012 Sef de catedra, Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti 

1998–2012 Presedinte, Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior 

2000–2004 Rector, Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti 

2004–Prezent Presedinte, Fundatia „Politehnica” 

2006–Prezent Presedinte, Romanian Association of Research Managers and Administrators (RARMA)

 2011–Prezent Presedinte, Coalitia Romane pentru Educatia in Inginerie (CREDING)

Activitate didactica

Pe parcursul celor peste 50 de ani din petrecuri in cadrul UPB am desfasurat activitati didactice la facultatile Automatica si Calculatoare, Electronica, Mecanica si Energetica. In paralel cu activitatea nemijlocita de formare si indrumare a studentilor am participat la organizarea si dezvoltarea invatamantului superior de automatica si informatica aplicata din Romania. 

Dintre activitatile pe care le-am desfasurat in acest context mentionez:  

- indrumare lucrari de laborator si conducerea proiectelor de an la disciplinele Automatizari electronice, Automatizari in energetica, Elemente de executie pneumatice si hidraulice, Elemente de reglaj si electronica 

- organizare de laboratoare si concepere de lucrari si platforme de laborator (elemente de executie, automatizari electronice, proiectarea asistata a sistemelor de reglare automata, ingineria reglarii automate, electronica si automatizari, sisteme inteligente de conducere, robotica, etc.)

- elaborarea unor pachete de programe pentru analiza si proiectarea sistemelor de reglare/ conducere automata (SIMSID, PROSIM, PACSID, SIMOHID) - elaborarea si publicarea materialelor didactice pentru toate disciplinele predate. Unele dintre materialele publicate au fost adoptate ca manuale unice la nivel national (Tehnica Reglarii Automate, Automatizari electronice, Elemente de automatizare si electronica, Regulatoare automate, etc.)

- elaborarea si implementarea planurilor de invatamant din domeniul automaticii si informaticii aplicate, inclusiv introducerea unor specializari si cursuri de specialitate - organizarea unor cursuri postuniversitare de specialitate cu aplicatii in energetica, biotehnologie, agricultura, fabricatie si transporturi; 

- am initiat si organizat Centrul pentru Pregatirea Resurselor Umane (CPRU) prin care se asigura organizarea de cursuri postuniversitare practic in toate domeniile ingineresti, precum si derularea unor programe de cercetare inter- si trans-disciplinare 

- am sustinut cursul: Intelligent Control of Industrial Robots la Universitatea Tehnica din Viena in perioada 1994-1999, cate o luna in fiecare an 

- am initiat si organizat mai multe programe de studii aprofundate si programe de master (Biomecatronica, Sisteme Inteligente de Conducere, Inginerie Concurenta, Ingineria si Managementul sistemelor de afaceri, Sisteme Informatice Integrate, Managementul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Sisteme Avansate de Programare) 

- am introdus si predat pentru prima data in Romania mai multe cursuri de specialitate (Sisteme Inteligente de Conducere a Proceselor, Inginerie concurenta, Ingineria Cunostintelor, Sisteme Inteligente de Fabricatie, Automatizarea Proceselor Complexe, Sisteme Avansate de Conducere, Cyber-Physical Systems, Managementul Cunostintelor, Proiectarea Structurilor de Reglare, Algoritmi Evoluati de Conducere, Bazele Sistemelor Automate, Intelligent Control of Industrial Robots, Sisteme Adaptive Complexe) 

- am coordonat elaborarea monografiei Automatica (3 volume), publicata in Editura Academiei lucrare utila atat studentilor, cat si cercetatorilor 

- am participat, in calitate de co-autor si coordonator la elaborarea lucrarilor Retele neurale in identificarea si conducerea proceselor si Algoritmi genetici in conducerea proceselor, utile studentilor si cercetatorilor

Cursuri

Facultatea de Automatica si Calculatoare 

Cursuri program licenta: 

Ingineria Reglării Automate (AC+ENG) anul 3, semestrul 2;  

Sisteme Avansate de Conducere anul 4, semestrul 1  

Centrul pentru Pregatirea Resurselor Umane 

Cursuri programe de master:  

 Sisteme de Control Inteligent si Sisteme Multi-Agent 

Proiectarea sistemelor integrate – Cyber-Physical Systems

Managementul cunoştinţelor